Over ons

Een Japanse vriendin, die al ruim 20 jaar in Nederland woont, ging samen met haar ouders het ouderlijk huis in Japan opruimen. Daar kwam ze na jaren haar oude rode ransel weer tegen. Omdat ze niet alles kon bewaren en de tas zijn beste tijd had gehad, dreigde deze bij het grofvuil te belanden. Ik vond het zonde dat ze zo’n prachtig en met veel vakmanschap gemaakt product wilde weggooien en mijn vriendin, hoewel verbaasd over mijn enthousiasme, besloot haar 35 jaar oude tas aan mij te geven.

Mijn dochter, toen een meisje van 9, werd ook direct verliefd op de tas, en op de Japanmarkt in Leiden zagen we kans een mooi tweedehands exemplaar voor haar te bemachtigen. Vanaf dat moment ging mijn dochter elke dag met haar blauwe ransel op haar rug naar school. We ontdekten hoe stevig en praktisch de tas was. De op school gemaakte knutselwerkjes kwamen ongeschonden mee naar huis en de lunch was nooit meer geplet. De rugtas bleek niet alleen praktisch te zijn, maar ook trendy. Op straat werden we voortdurend aangesproken door enthousiaste voorbijgangers die vroegen waar we die prachtige tas hadden gekocht.

Dit enthousiasme legde de kiem voor ons ‘ranselproject’.

Toen ik in 2016 voor werkzaamheden in Japan was, sprak ik hierover met oud-collega en vriendin Makiko, met wie ik veelvuldig als Japanse tolk samenwerkte. Samen besloten we om in Japan de markt voor tweedehands randoseru te gaan verkennen.

We waren verrast over de enorme grote variëteit in kleur en design, het degelijk vakmanschap en de perfecte staat waarin veel tassen na jaren van gebruik nog waren. Dat de nieuwwaarde van de tassen tussen de €250,00 en €1000 ligt, verbaasde ons daarom niet.

Deze eerste verkenning overtuigde ons ervan dat we onze missie moesten doorzetten: De ransel een nieuw, tweede leven geven buiten Japan, en op deze wijze een bijdrage leveren aan verduurzaming en circulariteit.

Natuurlijk zouden we het ook erg leuk vinden als we hiermee het in Nederland bijna vergeten woord ‘ransel’ weer terug kunnen brengen in de Nederlandse taal.

Maria & Makiko

We are using cookies on our website

Please confirm, if you accept our tracking cookies. You can also decline the tracking, so you can continue to visit our website without any data sent to third party services.