Privacy Policy

De persoonlijke gegevens die aan Tonbo worden gegeven via deze website worden met zorg, volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens behandeld. Deze gegevens worden gebruikt voor de onderlinge communicatie tussen Tonbo en bezoeker en zullen nooit aan derden verstrekt worden, tenzij we wettelijk hiertoe worden gedwongen. Deze verklaring is alleen van toepassing voor de site van www.ransels.nl , dus niet op websites van andere sites die via links kunnen worden bezocht. Tonbo behoudt zich het recht deze Privacy verklaring te wijzigen.


We are using cookies on our website

Please confirm, if you accept our tracking cookies. You can also decline the tracking, so you can continue to visit our website without any data sent to third party services.