Klachten

Indien je een klacht hebt over onze producten of onze service, dan kun je dit mailen via het contactformulier. Je ontvangt geen ontvangstbevestiging van je klacht van ons, maar we streven ernaar zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 5 dagen inhoudelijk te reageren.

We zullen er alles aan doen deze zoveel mogelijk naar tevredenheid op te lossen.

 

We are using cookies on our website

Please confirm, if you accept our tracking cookies. You can also decline the tracking, so you can continue to visit our website without any data sent to third party services.