Disclaimer

De informatie op deze website www.ransels.nl wordt met alle zorgvuldigheid samengesteld. Tonbo kan echter niet garanderen dat alle informatie op de site juist of volledig is ingevoerd. Daarom kunnen er geen rechten ontleend worden aan de informatie die op www.ransels.nl wordt aangeboden en aanvaardt Tonbo geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden. Tonbo behoudt zich het recht voor de informatie op haar site te allen tijde te verbeteren, wijzigen of verwijderen.

We are using cookies on our website

Please confirm, if you accept our tracking cookies. You can also decline the tracking, so you can continue to visit our website without any data sent to third party services.