Japanmarkt in Leiden, 9 juni 2019

Japanmarkt in Leiden, 9 juni 2019 Japanmarkt Leiden @Alexhamstraphotography Op 9 juni 2019 hebben wij tijdens de jaarlijkse Japanmarkt in Leiden onze vintage ransels gepromoot en verkocht. We hopen volgend jaar weer op de Japanmarkt in Leiden aanwezig te zijn.

We are using cookies on our website

Please confirm, if you accept our tracking cookies. You can also decline the tracking, so you can continue to visit our website without any data sent to third party services.